בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

לפרטים ניתן לפנות ל Iton77@actcom.co.il