קול קורא למשוררות/ים

אנחנו מזמינים משוררים ומשוררות להציע שירים שכתבו בנושאי צבא, חיילות, נוכחות הצבא
בחברה והשירות הצבאי, לגיליון קרוב של 'עתון 77'.
הגיליון יציג שירים העוסקים בחיילים ובחיילות ובשירות הצבאי והקשריו השונים.
ישנו גוף שירה עשיר בנושאים אלו – משוררים ביקורתיים כמו גם משוררים מלאי אהדה
לחיילות ולצבא.
אנחנו מבקשים להראות את כוחה של השירה בהקשר ובהובלת השיח על הצבא;
אתם מוזמנים לשלוח אלינו שירים שכתבתם כחיילים, שירים על שירותכם הצבאי, שירים
שכתבתם על הצבא מנקודות מבט שונות.
עורך: עמיר עקיבא סגל
את הטקסטים יש לשלוח לכתובת:
madorshira@gmail.com
 
לפרטים ניתן לפנות ל 77iton@gmail.com