צילום השער: רלי אברהמי, מסיימי טירונות גדוד נח"ל 932, באוהלם בבסיס ליד תל ערד

 
לפרטים ניתן לפנות ל 77iton@gmail.com